نظریه مدل فلسفی و جایگاه آن در فلسفه ملاصدرا و لایبنیتس
46 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » زمستان 1379 - شماره 17 » (14 صفحه - از 109 تا 122)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
رابطه دو نظریه با یکدیگر از نگاه معرفت شناسی به دو نوع کلی رابطه تأیید و رابطه تکذیب تفسیم می‏شود.در این مقاله، رابطه«همساختی»به عنوان یکی از انواع رابطه‏های تأیید پیشنهاد شده که خود، پایه نظریه«مدل فلسفی»است.مدل فلسفی، که سخن دیگر این مقاله است، یعنی نظریه‏ای فلسفی که نظریه‏ای دیگر به مدد آن فراهم آید. ملاصدرا، فیلسوف مسلمان ایرانی و لا یبنیتس فیلسوف مشهور آلمانی، دو فیلسوفی هستند که مسأله مورد بحث در اندیشه فلسفی آنها قابل بررسی است.تلقی نفس و بدن به عنوان مدل فلسفی برای شناخت خداوند و طبیعت با تسلط نفس بر بدن و...از جمله مباحثی است که در این مقاله از نگاه ملاصدرا و لا یبنیتس بدانها پرداخته شده است.بحث از تشابه دیدگاهها و نگرشهای معرفت شناختی این دو فیلسوف-نه شیوه و مبانی فلسفی آنها-در مسأله مورد بحث از نتایج این تحقیق است. کلید واژه‏ها:نفس، بدن، مادی، مجرد، روابط قضایا، رابطه همساختی معرفت شناسی، مدل فلسفی، نظریه مدل، نظریه تابع، توجیه، باور، صدق