ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
45 بازدید
ناشر: طرح نو
نقش: نویسنده
شابک: 964-5625-39-4
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هر اندیشۀ فلسفی معمولاُ در نتیجه تعاطی و برخورد اندیشه­های گوناگون شکل می گیرد و اندیشۀ فلسفی در جهان اسلام نیز از این قاعده برکنار نیست. این کتاب شرح ماجرای پر نشیب و فراز فکر فلسفی در جهان اسلام است که از میان گروههای متعدد و مخالف عبور کرده و بحرانهای سخت و دشواری را پشت سر نهاده است. این کتاب با رجوع به اصل نوشته های معارضان با فلسفه در جهان اسلام نگاشته شده و سعی بر این بوده است که ضمن بیان آراء معارضان، تلاش فلاسفه را برای پاسخگویی به ردّیات مخالفان منعکس کند و از این رهگذر، خواننده را با سیر شکل­گیری اندیشۀ فلسفی در فرهنگ اسلامی تا زمان حاضر آشنا سازد.