تأویل و انفتاح سنت؛ (تاملی بر مسئله سنت و مدرنیته) در گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
46 بازدید
موضوع: فلسفه
مصاحبه کننده : اسدی، حسن
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : اشراق ) بهار و تابستان 1384 - شماره 2 و 3 )(10 صفحه - از 40 تا 49)
تعداد شرکت کننده : 0