حکمت مشاء
43 بازدید
موضوع: فلسفه
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : اطلاعات حکمت و معرفت ) سال اول، شهریور 1385 - شماره 7 )(2 صفحه - از 186 تا 187)
تعداد شرکت کننده : 0